G.SKILL DDR4 64G PC4-25600 CL16 RIPJAWS V VK (32Gx2)
DDR4 / PC용 / 2ea / Dimm / 64GB / 3,200MHz / 1.35V / XMP / 방열판 / 메모리 타이밍: 16-18-18-38
470,000
CORSAIR DDR4 64G PC4-21300 CL16 VENGEANCE PRO RGB BLACK (16Gx4)
DDR4 / PC용 / 4ea / 포함 / Dimm / 64GB / 2,666MHz / 1.20V / LED 색상: RGB / XMP / LED 라이트 / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / 제조사 소프트웨어 / 메모리 타이밍: 16-18-18-35
541,000
CORSAIR DDR4 64G PC4-21300 CL16 VENGEANCE PRO RGB WHITE (16Gx4)
DDR4 / PC용 / 4ea / 포함 / Dimm / 64GB / 2,666MHz / 1.20V / XMP / LED 라이트 / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / 제조사 소프트웨어 / 메모리 타이밍: 16-18-18-35
541,000
G.SKILL DDR4 64G PC4-25600 CL16 TRIDENT Z ROYAL 골드 (32Gx2)
DDR4 / PC용 / 패키지: 2개 / 3200MHz (PC4-25600) / 램타이밍: CL16-18-18-38 / 1.35V / 히트싱크: 방열판 / 방열판 색상: 골드 / LED색상: RGB / LED 라이트 / XMP / LED 시스템: AURA SYNC , MYSTIC LIGHT , RGB FUSION , POLYCHROME
550,000
G.SKILL DDR4 64G PC4-25600 CL16 TRIDENT Z ROYAL 실버 (32Gx2)
DDR4 / PC용 / 패키지: 2개 / 3200MHz (PC4-25600) / 램타이밍: CL16-18-18-38 / 1.35V / 히트싱크: 방열판 / 방열판 색상: 실버 / LED색상: RGB / LED 라이트 / XMP / LED 시스템: AURA SYNC , MYSTIC LIGHT , RGB FUSION , POLYCHROME
550,000
G.SKILL DDR4 64G PC4-25600 CL16 TRIDENT Z RGB (16Gx4)
DDR4 / PC용 / 4ea / Dimm / 64GB / 3,200MHz / 1.35V / XMP / 방열판 / LED 라이트 / LED색상: RGB / AURA SYNC / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / POLYCHROME / 메모리 타이밍: 16-18-18-38
550,000
CORSAIR DDR4 64G PC4-25600 CL16 VENGEANCE PRO RGB BLACK (16Gx4)
DDR4 / PC용 / 4ea / 포함 / Dimm / 64GB / 3,200MHz / 1.35V / XMP / LED 라이트 / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / 제조사 소프트웨어 / 메모리 타이밍: 16-18-18-36
585,000
CORSAIR DDR4 64G PC4-25600 CL16 VENGEANCE PRO RGB WHITE (16Gx4)
DDR4 / PC용 / 4ea / 포함 / Dimm / 64GB / 3,200MHz / 1.35V / XMP / LED 라이트 / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / 제조사 소프트웨어 / 메모리 타이밍: 16-18-18-36
585,000
CORSAIR DDR4 64G PC4-24000 CL15 Dominator Platinum RGB (16Gx4)
DDR4 / PC용 / 4ea / 포함 / Dimm / 64GB / 3,000MHz / 1.35V / LED색상: RGB / XMP / LED 라이트 / AURA SYNC / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / 제조사 소프트웨어 / 메모리 타이밍: 15-17-17-35
614,000
CORSAIR DDR4 64G PC4-25600 CL16 Dominator Platinum RGB (16Gx4)
DDR4 / PC용 / 4ea / Dimm / 64GB / 3,200MHz / 1.35V / XMP / 방열판 / LED 라이트 / LED색상: RGB / AURA SYNC / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / 제조사 소프트웨어 / 메모리 타이밍: 16-18-18-36
658,000
CORSAIR DDR4 64G PC4-24000 CL15 VENGEANCE PRO RGB BLACK (8Gx8)
DDR4 / PC용 / 8ea / 포함 / Dimm / 64GB / 3,000MHz / 1.35V / XMP / LED 라이트 / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / 제조사 소프트웨어 / 메모리 타이밍: 15-17-17-35
677,000
CORSAIR DDR4 64G PC4-27700 CL16 VENGEANCE PRO RGB BLACK (16Gx4)
DDR4 / PC용 / 8ea / 포함 / Dimm / 64GB / 3,466MHz / 1.35V / XMP / LED 라이트 / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / 제조사 소프트웨어 / 메모리 타이밍: 16-18-18-36
815,000
CORSAIR DDR4 64G PC4-27700 CL16 VENGEANCE PRO RGB WHITE (16Gx4)
DDR4 / PC용 / 4ea / 포함 / Dimm / 64GB / 3,466MHz / 1.35V / XMP / LED 라이트 / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / 제조사 소프트웨어 / 메모리 타이밍: 16-18-18-36
815,000
CORSAIR DDR4 64GB PC4-28800 CL18 VENGEANCE PRO RGB BLACK (16Gx4)
DDR4 / PC용 / 4ea / 포함 / Dimm / 64GB / 3,600MHz / 1.35V / XMP / LED 라이트 / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / 제조사 소프트웨어 / 메모리 타이밍: 18-19-19-39
1,043,000
CORSAIR DDR4 64G PC4-28800 CL18 VENGEANCE PRO RGB WHITE (16Gx4)
DDR4 / PC용 / 4ea / 포함 / Dimm / 64GB / 3,600MHz / 1.35V / XMP / LED 라이트 / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / 제조사 소프트웨어 / 메모리 타이밍: 18-19-19-39
1,043,000
CORSAIR DDR4 64G PC4-28800 CL18 Dominator Platinum RGB (16Gx4)
DDR4 / PC용 / 4ea / 포함 / Dimm / 64GB / 3,600MHz / 1.35V / LED색상: RGB / XMP / LED 라이트 / AURA SYNC / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / 제조사 소프트웨어 / 메모리 타이밍: 18-19-19-39
1,120,000
G.SKILL DDR4 64G PC4-25600 CL14 TRIDENT Z ROYAL 실버 (16Gx4)
DDR4 / PC용 / 4ea / Dimm / 64GB / 3,200MHz / 1.35V / XMP / 방열판 / LED 라이트 / LED색상: RGB / AURA SYNC / MYSTIC LIGHT / RGB FUSION / POLYCHROME / 제조사 소프트웨어 / 메모리 타이밍: 14-14-14-34
1,150,000
  
개인정보처리방침 이용약관 회사소개 고객센터 사업자정보확인
(주)제이앤피컴퍼니 사업자등록번호 : 504-81-91531 대표: 김찬영 대구 중구 문화동 2-3번지 (교동2길 31)
통신판매업신고번호 : 대구중구 2486호 개인정보책임자 : 김호진 고객센터 : 1588-4663 FAX : 053)426-8365 pczone2015@naver.com